/*

آ ر ما ن

Thursday, November 08, 2007

آرمان زندی, ملی پوش جوان


دست پسر عمه ام امیر درد نکنه که این پیرهن رو برام گرفته. ا
/
پ.ن. این چند تا پست آخر پوست مامانم رو کند... بلاگ اسپات خیلی اذیت کرد. عکس های هر کدوم از پست ها سه چهار بار آپ لود شده. خوبیش اینه که مامانم به این راحتی ها از رو نمی ره! :) خلاصه فکر نکنین مامانم تنبله. به زودی با گزارش هالووین بر می گردم. ا